Aydınlatma Metni

Olgun Elektromekaik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Olgun”) tarafından olgun.com.tr (“Web Sitesi”) üzerinde sunduğumuz hizmetlerimiz doğrultusunda bazı kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla güvenli bir şekilde ve otomatik olarak elde etmekte ve işlenmektedir. Bu Aydınlatma Metni kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Web Sitesinin kullanılması, fonksiyonel bir şekilde çalışabilmesi, Web Sitesi üzerinden sunduğumuz hizmetlere erişebilmeniz adına zorunlu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir. Çerez ayarları üzerinden izin vermeniz halinde tercihe bağlı çerezler ile kullanıcı analizinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir. Ayrıntılı bilgi için anasayfadan ulaşabileceğiniz Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu doğrultuda Web Sitesi üzerinden elde edilen kişisel verileriniz meşru menfaatlerimizi koruyabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi karşılayabilmek için çerezler vasıtasıyla otomatik olarak toplanmakta, işlenmekte ve izin vermeniz hâlinde çerez sahibi üçüncü kişi iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Aktarılan üçüncü kişiler ve çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

İnternet sitesi üzerinde farklı internet adreslerine yönlendiren bağlantıların Olgun ile bir bağlantısı yoktur. Veri sahipleri, bu bağlantılar ile ulaştıkları internet sitelerindeki uygulamalardan sorumludur. Bu sitelerin ihlallerinden Olgun sorumlu değildir. Lütfen bağlantı sağladığınız internet adresinin gizlilik ve kişisel veri politikasını inceleyin.

Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı Yeni Mahalle Mah. 8207 Sok. No:72A Çiğli İzmir adresine göndereceğiniz posta ile veya +90 (232) 348 04 05 numaralı telefonummuzu arayarak ya da işbu metnin sonunda yer alan bilgilerimiz üzerinden bizimle irtibata geçerek kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Olgun’un işbu Aydınlatma Metni üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikleri Kanun’a uygun olarak bu metnin aynı yerde değiştirilmesi yoluyla ilan edeceğiz.

Olgun.com.tr Hakkında

 • Ticaret Unvanı : Olgun Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Kuruluş :01.1992
 • MERSİS : 0641066839000001
 • Vergi : Bornova Vergi Dairesi – 6410668390
 • Ticaret Sicil : İzmir TSM – 189821
 • Adres : Yeni Mahalle Mah. 8207 Sok. No:72A Çiğli/İzmir
 • E-Tebligat : 25939-85390-61330